EIWA CHEMICAL IND. CO.,LTD が提供するEiwa

最も訪問回数の多いデータシートに記載のEiwaグレード (毎週更新)

製品 ジェネリックの記号 供給可能地域
Eiwa Azo Compound Blowing Agent アジア太平洋地域; 北アメリカ
Eiwa Nitroso Compound Blowing Agent アジア太平洋地域; 北アメリカ
Eiwa Hydrazine Derivative OBSH Blowing Agent アジア太平洋地域; 北アメリカ
Eiwa Hydrazine Derivative HDCA Blowing Agent アジア太平洋地域; 北アメリカ
Eiwa Hydrogen Carbonate Blowing Agent アジア太平洋地域; 北アメリカ