Eastman Chemical Company が提供するEastman NPG™

最も訪問回数の多いデータシートに記載のEastman NPG™グレード (毎週更新)

製品 ジェネリックの記号 供給可能地域
Eastman NPG™ 90 Slip Agent / Lubricant / Mold Release / Processing Aid アジア太平洋地域; アフリカ&中東; ラテンアメリカ; 北アメリカ; 欧州
Eastman NPG™ (Molten) Slip Agent / Lubricant / Mold Release / Processing Aid アジア太平洋地域; アフリカ&中東; ラテンアメリカ; 北アメリカ; 欧州
Eastman NPG™ Glycol Platelets Slip Agent / Lubricant / Mold Release / Processing Aid アジア太平洋地域; アフリカ&中東; ラテンアメリカ; 北アメリカ; 欧州