GSI Exim America, Inc. が提供するELECUT

最も訪問回数の多いデータシートに記載のELECUTグレード (毎週更新)

製品 ジェネリックの記号 供給可能地域
ELECUT B-310 Slip Agent / Lubricant / Mold Release / Processing Aid 北アメリカ