Antex Chemical (Zhongshan) Ltd. 添加剂材料

产品 定属记号
Antex AT-152 Plasticizer
Antex AT-166 Plasticizer
Antex AT-288 Plasticizer
Antex AT-289 Plasticizer
Antex AT-6258 Compatibilizer / Adhesion Promoter
Antex AT-7288 Compatibilizer / Adhesion Promoter
Antex DA-40A Plasticizer
Antex DA-40N Plasticizer