Zhejiang Huangyan Zhedong Rubber Auxiliary Co., Ltd. 添加剂材料

产品 定属记号
Flame Retardant ABS Granule Flame Retardant
Flame Retardant PA6 Granule Flame Retardant
Flame Retardant PA66 Granule Flame Retardant
Flame Retardant PE Granule Flame Retardant
Flame Retardant PP Granule Flame Retardant
Rubber Antioxidant 4010NA(IPPD) Antioxidant / Heat Stabilizer
Rubber Antioxidant 4020(6PPD) Antioxidant / Heat Stabilizer
Rubber Antioxidant BLE Antioxidant / Heat Stabilizer
Rubber Antioxidant MB Antioxidant / Heat Stabilizer
Rubber Antioxidant NBC Antioxidant / Heat Stabilizer
Rubber Antioxidant OD Antioxidant / Heat Stabilizer
Rubber Antioxidant ODA I Antioxidant / Heat Stabilizer
Rubber Antioxidant ODA II Antioxidant / Heat Stabilizer
Rubber Antioxidant ODA-40 Antioxidant / Heat Stabilizer
Rubber Antioxidant TMQ(RD) Antioxidant / Heat Stabilizer